< Psychologie

COVID-19 salgınının psikolojik etkileri nelerdir?

Metin güncellendi 2020-11-24


Hastalık korkusu ve salgının evrimi ile ilgili belirsizlik stres vardır. Ayrıca, sosyal izolasyon ve yeni iş organizasyonu, son derece sosyal varlıklar için endişe kaynaklarıdır: sosyal değişimler ve temaslar bizim refahımız için gereklidir! Salgın bu zamanda, biz güvenli bir şekilde etkileşim devam edebilirsiniz: evlerimizde insanlarla hugs teşvik ama bir mesafede kalmak ve yabancılarla korunan.

COVID-19 ile ilgili durum çeşitli nedenlerle bir stres kaynağıdır: hastalığın etkileri, hapsedilme ve sosyal izolasyonun etkileri ve sağlık krizinin yönetimi. 

COVID-19 salgını dünyanın büyük bir bölümünü etkiler ve hastalığın ciddi vakaları bir milyondan fazla ölümden sorumludur. Hasta olmak, hasta olma veya hasta sevdiklerini sahip olma korkusu birçok kişi için bir anksiyete kaynağıdır. 

Buna ek olarak, salgınla mücadelenin sonuçları da, bazı zor günler için olan çevreleme ve sokağa çıkma yasağıdönemleri. Bir işi kaybetmek ve mali zorluklar alabilme, spor yapamamak ve istediğiniz gibi havalandırılmak, artık kültürel etkinlikler yapmak, küçük bir konutta uzun günler geçirmek, küçük bir alana girip çıkmak, hatta bu olayların meydana geleceği korkusu, tüm bu faktörlerbizim refahımız üzerinde bir etkiye sahiptir. Bu dönemlerde, sosyal etkileşimler, sevdiklerimizle, ailemizle, arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla yapılan alışverişler ve fiziksel temas lar büyük ölçüde kısıtlanır. Sosyal ilişkilerin eksikliği ve sevdiklerimizi kollarımızda tutma becerisi gerçek bir kötülüğe yol açabilir ve ruh sağlığını etkileyebilir. 

Dahası, salgının evrimi ve süresi, bilgi eksikliği ya da tam tersine çelişkili ve kesin olmayan bilgi akını yla ilgilibelirsizlik, vatandaşlar arasında hükümet ve sağlık yetkililerine duyulan güven eksikliğine yol açmış olabilir. Bu güvensizlik duygusu, bireylerin kamuoyuna yeterince açıklanamayan sağlık protokollerine bağlılığını etkilemiştir. Salgının ikinci, üçüncü dalgası ile ilgili çevreleme talimatları daha az ilk çevreleme sırasında daha takip edilir. Yetkililerin sağlık krizini yönetme becerisinin sorgulanması gelecek le ilgili bir endişe hissi yaratıyor. 

COVID-19 salgınının bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri önemlidir ve depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu ve yaşam kalitesinde azalmaya yol açmaktadır. Farklı nedenlerle, bu bozukluklar öncelikle kadınlar, gençler ve tehlikeli durumlarda bireyleretkiler. 

Salgın, özellikle kadınların yaşamları için sonuçları vardır. Aile düzeyinde, kadın ve erkeklerin birlikte hapsedilmiş ve bu nedenle evde mevcut olmasına rağmen, bu iç alanda eşitsizlikleri azaltmamıştır gözlenmiştir. Kadınlar, ev işlerine (yemek, alışveriş, temizlik) ve eğitim görevlerine (evde okul, ev ödevi, öğretmenlerle ilgili) erkeklerden daha fazla özen, zihinsel yüklerini artırmak ve onları strese karşı daha savunmasız hale getirmekle daha olasıdır.

Gençler de özellikle salgın ve çevrelemenin sonuçlarından etkileniyor. Bu yaş grubunda, daha çok diğer gençlerle etkileşime ve salgın zamanlarda (üniversiteler, kütüphaneler, barlar, festivaller vb.) halka kapalı yerlerdeki toplantılara dayanan sosyal yaşam, sosyal ağlara indirgenmektedir. Buna ek olarak, birçok genç insan, öğrenci ya da değil, genellikle küçük konutlarda yaşayan, daha zor hapsi ile yaşamak için yapım. Son olarak, uzaktan eğitim ve staj koşulları yüz yüze öğrenme kadar etkili bir şekilde öğrenmeye izin vermez. Okul kapatmaların çocuklar üzerindeki etkisi nedir sorusunu görüyor musunuz? Tüm bu koşullar gençlerin gelecek umutlarını ve ruh sağlığını etkiler.

Genel olarak, krizler, ister ekonomik ister salgın olsun, sosyo-ekonomik eşitsizlikleri arttırır. COVID-19 altında, aynı zamanda krizden önce tehlikeli koşullarda olan insanlar üzerinde sağlık krizinin daha güçlü bir etkisi vardır.


Salgın ve sonuçları, şaşkınlık, korku, ıstırap, öfke, hayal kırıklığı, istifa gibi çok sayıda duygu ve duyguyu uyandırmış olabilir, aynı zamanda kabullenme, iyimserlik. Şu anda bu duygulardan birini veya daha fazlasını hissetmek oldukça normaldir! Anksiyete uyku sorunlarına yol açabilir ve COVID-19 salgını önceden var alkol veya tütün bağımlılığı sorunları artırabilir. Nasıl hissettiğinize dikkat etmek önemlidir. Kalıcı kötü lük durumunda, hastalıkların mümkün olduğunca çabuk yönetilmesi ve kalıcı olarak yerleşmemesi için uzmanlara (psikologlar, psikiyatristler) danışmaktan çekinmeyin.


Facebook Twitter Linkedın

Kaynaklar

Fransa'da Mart 2020'de 1005 kişi üzerinde hapsin ilk iki hafta üzerinde yapılan bir anket

Her dört yetişkinden üçünde uyku bozukluğu ve psikolojik sıkıntı belirtileri var. Her üç Fransız'dan birinde psikolojik sıkıntı lar var.

Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde gerçekleştirilen bu anket, 75.570 kişiyi kapsamaktadır ve COVID-19 ve Mart 2020'deki hapsin nüfus üzerindeki psikolojik etkilerini test etmektedir. Nüfus tarafından bildirilen stres düzeyi ılımlı kalır. Stresin en önemli faktörleri şunlardır: ulusal ekonomi, hastaneye yatırılma veya ölme riski, COVID-19 tarafından ulaşılma riski ve çevrelemenin ne kadar süreceğini bilmemek.

Travaglino, G .A., Lieberoth, A., Tran T., Cepulic D., Kowa, M., Coll-Martin, T., Reyna, C., Vestergren, S. COVID-Stres Uluslararası İşbirliği (2020), COVID 19 Avrupa Yaşamlarını Nasıl Etkiliyor? COVID-STRESS küresel anket raporu.

İtalya'da 18.147 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, 3 ila 4 haftalık bir hapsin ardından bireylerin %80'inden fazlasının hastalık belirtileri stres, travma sonrası stres bozukluğu ve uykusuzluk, kadınlar ve gençler daha fazla etkilenir.

Rossi, R, Socci, V, Talevi, D, Mensi, S, Niolu, C, Pacitti, F, Marco, A, Rossi, A, Siracusano, A, Di Lorenzo, G. (2020). COVID-19 pandemik ve kilitleme önlemleri İtalya'da genel nüfus arasında ruh sağlığı üzerinde etkisi. Bir No.18147 web tabanlı anket.

İtalya'da Mart-Nisan 2020'de yapılan ve hapsin psikolojik etkilerine bakan ve hapsedilme dönemlerinin travma olarak yaşanabileceğini gösteren 1.321 kişi üzerinde yapılan anket: insanların %20'si hastalık belirtileri travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozukluklarının %69'u ve depresif bozuklukların %31'i. Bu bozukluklardan en çok etkilenenler kadınlar, düşük sosyo-kültürel düzeye sahip bireyler, COVID-19'lu hastalarla temas halinde olan bireyler, tehlikeli durumdaki bireyler ve COVID-19'a karşı savunmasız kişilerdir.

Castelli, L., Di Tella, M., Benfante, A., Romeo, A. (2020). İtalyan nüfusunda COVID-19 yayılması: anksiyete, depresyon, ve travma sonrası stres belirtileri. Can J Psikiyatri, 65(10), 731-2.

Malezya'da 1054 üniversite öğrencisinin yaptığı bir çalışmada, hapsedilme sırasında anksiyete düzeylerinde bir artış olduğu ortaya kondu. Stresin artmasına katkıda bulunan faktörler arasında finansal kısıtlamalar, mesafe fiyatları ve gelecekle ilgili belirsizlik yer alıyor.

Sundarasen, S., Chinna, K., Kamaludin, K., Nurunnabi, M., Baloch, G.M., Khoshaim, H.B., ... - Sukayt, A. (2020). Covid-19'un psikolojik etkisi ve Malezya'daki üniversite öğrencileri arasında kilitlenme: Etkileri ve politika önerileri. Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi, 17(17), 6206.

Fransa'da Mart-Mayıs 2020'de yapılan ilk hapsi sırasında, %59'u öğrenci olan 2344 katılımcı arasında yer aldı. Çalışma, öğrencilerin öğrenci olmayanlara göre daha yüksek hastalık belirtileri depresif bozukluklar (%32,5'e karşılık %16,2), anksiyete bozuklukları (%24,0'a karşılık %14,7), intihar düşünceleri (%11,7'ye karşılık %7,6) stres (%33.1 vs.% 22,1).

Arsandaux, J., Montagni, I., Macalli, M., Texier, N., Pouriel, M., Germain, R., ... - Tzourio, C. (2020). Covid-19'un öğrenciler arasında kapatılması sırasında ruh sağlığının bozulma riski öğrenci olmayanlar yerine daha yüksek. Fransız Confins çalışması. medRxiv.

OkCupid, bu konuşmaları ve "maçlar" şubat ve mart 2020 arasında arttığını gösterir.

https://theblog.okcupid.com/love-in-the-time-of-corona-massive-spikes-in-matching-messaging-and-virtual-dates-around-the-ec12c49eab86

Sosyal izolasyon ve yalnız olmak endokrin, kardiyovasküler ve inflamatuar hastalıklargelişme riskini artıran ve mortalite olasılığını artıran stres lerdir.

Steptoe, A., Owen, N., Kunz-Ebrecht, S.R., Brydon, L. (2004). Orta yaşlı erkek ve kadınlarda yalnızlık ve nöroendokrin, kardiyovasküler ve inflamatuar stres yanıtları. Psikonöroendokrinoloji, 29(5), 593-611.

Yalnızlık duygusunun nesnel (gerçek sosyal izolasyon nedeniyle) ya da öznel (çevremizdeki insanlar bile olsa kendini yalnız hissetmesi nedeniyle) mortalite riskini artırdığını gösteren meta-analiz. Sosyal izolasyon mortalite riskini %29, yalnız hissetme riskini %26, yalnız yaşama riskini %32 oranında arttırır.

Holt-Lunstad, J., Smith, T.B., Baker, M., Harris, T., Stephenson, D. (2015). Ölüm riski faktörleri olarak yalnızlık ve sosyal izolasyon: meta-analitik bir inceleme. Psikoloji bilimine bakış açıları, 10(2), 227-237.

İnsan, ultra-sosyal bir varlıktır. Evrim boyunca, insanlarda insan bilişinin ve ahlakın özgüllüğünü kısmen açıklayan benzersiz bir sosyallik biçimi ortaya çıkmıştır.

Tomasello, M. (2014). Ultra-sosyal hayvan. Eur. J. Sok. Psychol., 44: 187-194. doi:10.1002/ejsp.2015

Dokunma ve fiziksel temas, hem çocuğun bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimi hem de yetişkinlerin psikolojik ve fiziksel refahı için insanların refahı için gereklidir. Ödül ve sosyal zevk devresinde yer alan beyin alanlarının aktif deri reseptörlerinin dokunma stimülasyonu. Dokunma ve fiziksel temas insanlar arasındaki duygusal bağları güçlendirmek ve bu anlamda, cilt duyusal değil, aynı zamanda sosyal bir organ olarak kabul edilir. Bu reseptörlerin uyarılma eksikliği eksikliği ve kötü lük yol açabilir.

Jakubiak BK, Feeney BC. 2016. Yetişkinlikte ilişkisel, psikolojik ve fiziksel refahı teşvik etmek için sevgi dokunuşu: teorik bir model ve araştırmanın gözden geçirilmesi. Kişisel. Soc. Psychol. Rev. 21, 228–252. (10.1177/1088868316650307)

Fransa'da Kasım 2020'de yapılan bir araştırma, Fransız halkının %56,2'sinin evlerine hapsedildiğini, ilk hapsi sırasında ise %81'inin evlerine hapsedildiğini gösteriyor. Fransız nüfusu arasında depresif bozuklukların prevalansı Eylül ayı sonu arasında iki katına çıktı (%11) ve Kasım başı (%21) ikinci çevreleme yerine konulduktan sonra. Ağustos ayının son haftası ile Kasım ayı başı arasında anksiyete bozukluklarında (3 puan artış) sürekli ve önemli bir artış ve yaşam memnuniyetinde (-4 puan) bir azalma yaşandı.

Halk Sağlığı Fransa, Epidemiyolojik Noktası COVID-19, 12 Kasım 2020.

İtalya'da Mart 2020'de Milano'da 8177 öğrenci ile yapılan ve küçük, sahipsiz veya yetersiz donanımlı bir konutta yaşamanın gelişme riskini artırdığını gösteren bir çalışma hastalık belirtileri Depresif.

Amerio, A.; Brambilla, A.; Morganti, A.; Aguglia, A.; Bianchi, D.; Santi, F.; Costantini, L.; Odone, A.; Costanza, A.; Sinyorelli, C.; Serafini, G.; Amore, M.; Capolongo, S. COVID-19 Kilitleme: Konut Yerleşik Çevre'nin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri. Int. J. Hakkında. Res. Halk Sağlığı 2020, 17, 5973.

Nisan 2020'de Kıbrıs'ta 1642 kişi arasında hapsedilme sırasında yapılan bir ankette, yazarlar bireylerin %23,1'inin orta ila ağır anksiyete bozuklukları, %9,2'sinin orta ila ağır depresif bozukluklardan muzdarip olduğunu göstermektedir. En çok etkilenenler kadınlar, gençler (18-29 yaş), öğrenciler, işsizler, psikiyatrik geçmişi olan bireyleroldu.

Solomou, I., Constantinidou, F. (2020). COVID-19 salgını sırasında anksiyete ve depresyon semptomlarının prevalansı ve tahmincisi ve ihtiyati tedbirlere uygunluk: Yaş ve cinsiyet maddesi. Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi, 17(14), 4924.

Ciddi bir hastalıktan kurtulan bireylerde travma sonrası stres bozukluğu nun yaygınlığını ele alan makale. COVID-19'da tedavi edilen hastaların takibindeki düşüş bu hastalıktaki uzun süreli psikolojik ve psikiyatrik etkileri incelemek için yeterli değildir. Ancak, örneğin MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) gibi diğer salgınlardan elde edilen veriler, bu hastalıktan tedavi edilen insanların %42'sinin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını göstermektedir.

Kaseda, E. T., Levine, A. J. (2020). Travma sonrası stres bozukluğu: COVID-19 kazazedeleri için ayırıcı tanı. Klinik Nöropsikolog, 1-17.

Covid-19'un ağır bir formundan kurtulan 402 kişi üzerinde yapılan bir çalışma, hastaneye yatırıldıktan bir ay sonra. Ruh sağlığı anketlerine hasta yanıtları% 28 post-travmatik stres bozukluğu muzdarip, depresyon% 31, anksiyete bozuklukları% 42, obsesif kompulsif bozukluk% 20 ve uykusuzluk% 40 olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, bu çalışmada inflamatuar yanıt (diğerleri arasında sitokin üretimi) ve depresif bozukluklar arasında bilinen bağlantı baktı. İnflamatuar yanıt depresyon ve anksiyete skorları ile ilişkilidir. Yüksek sayıda göz önüne alındığında kişiler olan COVID-19 ve ilişkili inflamatuar reaksiyon vardı, sayısı kişiler depresif bozukluklar ile önümüzdeki aylarda artması beklenmektedir.

Mazza, M. G., De Lorenzo, R., Conte, C., Poletti, S., Vai, B., Bollettini, I., ... - Benedetti, F. (2020). COVID-19 kurtulanlarda anksiyete ve depresyon: İnflamatuar ve klinik belirleyicilerin rolü. Beyin, davranış ve bağışıklık, 89, 594-600.

Okulların hapsedilmesi nedeniyle kapatılması erkeklerden çok kadınlara yük oluyor. Telework kadınlar telework erkeklere göre günde ortalama bir ve üçte bir saat daha fazla çocuklar ve eğitim ilgilenir. Kapsama, kapsama alanında önceden var olan eşitsizlikleri artırdı.

Hupkau, C ve Petrongolo, B (2020). Covid-19 krizi sırasında iş, bakım ve cinsiyet, Kağıt No' CEPCOVID-19-002: Preprint CEP Covid-19 Analizi.

Fransa'da 1.025 kişi üzerinde yapılan bir anket, hapsedilme sırasında kadınların %59'unun ev işlerini yaparken veya çocuklara bakmaktan daha fazla zaman geçirmeyi düşünürken, erkeklerin %25'inin bu görevlerde eşlerinden daha fazla zaman geçirmeyi düşündüğünü gösteriyor.

Lévy, JD., Potereau, J., Prunier, A., (2020), Cinsiyet eşitsizliği üzerinde hapsedilmeetkisi. Harris Interactive Fransa'da cinsiyet eşitliği ve ayrımcılığa karşı mücadeleden sorumlu devlet sekreteryası için.

Fransa'daki ilk hücre hapsinde aile içi şiddet raporları üçte bir oranında arttı. Bu tür şiddet akıl hastalıklarının gelişimi için bir risk faktörüdür. Fransa'da, eğer bir kurban iseniz veya bir çocuk istismarı durumun farkında iseniz, 119 arayabilirsiniz. Eğer bir kurbansanız veya bir kadına karşı şiddet durumundan haberdarsanız, 3919'u arayabilirsiniz.

18 Mart - 10 Mayıs 2020 tarihleri arasında 119 - kapsama dönemi faaliyetinin gözden geçirilmesi.

Fransa'da zor durumdaki insanlar için ulusal bir yardım hattı olan SOS Friendship, Ekim 2020'de, hapsedilmeden önce, Ocak-Şubat 2020'ye göre günde 1.000 daha fazla çağrı aldı. Dernek, "Covid-19 nedeniyle sağlık krizinin eşi görülmemiş durumunun yeni bir acı veya endişe ve dolayısıyla çağrı sayısında önemli bir artış yarattığını" kınıyor.

SOS Friendship, Covid-19 ile ilgili imdat çağrılarındaki artışa yanıt vermek için 500 gönüllü topluyor. Actu.fr. 9 Ekim 2020. Son 7 Kasım 2020 erişilen.

Daha fazlası için

Nasıl en iyi COVID-19 çevreleme ve pandemik sırasında yaşamak için?

Çevrelemenin fiziksel etkileri nelerdir ve sosyal mesafe ?